W dziale

Dom Samotnej Matki

Dla kogo jesteśmy ?

...czyli kto znajdzie pomoc.

"Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli"

/ J 1, 11/

Dom Samotnej Matki swoją pomocą obejmuje kobiety, które znala­zły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie funkcjonować w spo­łeczeństwie. Wszelką pomoc znajdą tutaj kobiety spodziewające się dziecka jak również takie, które na skutek przemocy w rodzinie nie mogą przebywać we własnym domu.

Miejsce to zapewnia bezpieczeństwo i pozwala na nowo wyznaczyć so­bie wartości i cele w życiu. Samotne matki z dziećmi zostają otoczone szeroką  kompleksową opieką. Staramy się pomóc we wszelkich możliwych spawach tak, aby kobiety wkrótce mogły stanąć o własnych siłach. Czas przebywania w domu jest różny i zależy od indywidualnych przypadków, gdyż każda sytuacja jest inna.

Współpracujemy z:

Naszym celem jest niesienie pomocy tym, którzy zostali odtrąceni przez własne rodziny czy społeczeństwo. "Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi..." (Evangelium vitae)

Wierzymy, że każde dziecko to dar od Pana Boga, dlatego jeśli nie może się urodzić we własnym środowisku w otoczeniu miłości i radości tutaj znajdzie dom. W ciągu 25 lat z takiej pomocy skorzystało 375 kobiet, a na świat przyszło 377 dzieci.

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka".

(Nowy Jork, ONZ 2.10.1979 r.)